หน้าแรก

 
 

รูปแบบธุรกิจของ Giving Forward

บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อ-ขาย สินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ E-Marketplace คือเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าหรือร้านค้าเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน

รูปแบบของ E-Marketplace Giving Forward

จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไป Post ซื้อขาย สินค้าหรือให้บริการหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูปเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆเข้ามาเปิดร้านค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์ ตลาดกลางเพื่อขายสินค้าหรือบริการต่างๆ

Giving Forward ไม่มีสินค้าเป็นของตนเอง

สมาชิก 3 กลุ่ม ของ Giving Forward

1.Youth & Senile Member

เยาวชนอายุ 17-20 ปี และอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป

 • ได้แต้มจากผังอัตโนมัติช่วยเหลือ

 • ได้แต้สะสม 20% จากส่วนลด

 • ไม่สามารถเป็น Exclusive Member ได้

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

2.General Member

คือ ผู้สมัครฟรี ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

 • สมัครฟรี ได้แต้มสะสม 20% จากส่วนลด

.

.

.

3.Exclusive Member

ผู้ที่จะขึ้นตำแหน่ง Exclusive Member ต้องสร้างคุณสมบัติ ดังนี้  เริ่มต้นจาก General Member และสะสมแต้ม 20% จากส่วนลด  และซื้อสินค้าของพาร์ทเนอร์ ในหมวดช่วยเหลือสังคม 3,000 PV

.

.

วิธีการสะสมแต้ม 9 วิธี

1.)แต้มจาก การให้โอกาส
สะสมแต้มโดยการแนะนำผู้ซื้อสินค้าพาร์ทเนอร์ หมดช่วยเหลือสังคม
จำนวน 3,000 Pv Forwarder (ผู้แนะนำ) จะได้ 300 Poin (ไม่จำกัดจำนวน)
2.)แต้มจากการสร้างทีม
ฝั่งซ้าย 3000 PV ฝั่งขวา 3000 PV รับ 200 Point
สูงสุด 6000 Point/วัน
คะแนนฝั่งแข็งที่ยังไม่ได้ใช้ สะสมให้ ไม่ล้างทิ้ง
จะมีสิทธิ์รับโบนัสข้อนี้ ต้องแนะนำตรงอย่างน้อย ฝั่งซ้าย 1 คน ฝั่งขวา 1 คน
3.)แต้มจากการช่วยเหลือ
นำสมาชิกที่สมัครเข้ามาจากทั้งบริษัทมาจัดเรียงผังองกรใหม่เรียงตามลำดับที่สมัครโดยเรียงจากซ้าย
ไป ขวา ลงไปเรื่อยๆ
ได้รับชั้นละ 15 Point จากสมาชิกใหม่ ที่ซื้อสินค้าพาร์ทเนอร์ หมวดช่วยเหลือสังคม 3000 Pv
4.)แต้มจาก การช่วยเหลือ
นำสมาชิกที่สมัครเข้ามาจากทั้งบริษัทมาจัดเรียงผังองกรใหม่เรียงตามลำดับที่สมัครโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
ลงไปเรื่อยๆ และ 1.6% จากการกินใช้ ลึกลงไปถึง 15 ชั้น
5.)แต้มจาก การแบ่งปัน
ในโครงการสร้างเดิม Giver (อัพไลน์) ช่วย Dreamer (ดาวน์ไลน์)
Giver (อัพไลน์) นำ Point ของตัวเอง 10% มาหารจ่ายให้ Dreamer
(ดาวน์ไลน์) 3 ชั้น รวม 14 คน เท่าๆกัน
6.)แต้มจากการทุ่มเท
วางสายงานแบบสายเลือด คือการส่งต่อตรง
โดยรับแต้ม 5 ชั้น ชั้นละ 20% โดยคำนวณ จากแต้มการสร้างทีม
7.)แต้มจาก การกินใช้ในระบบ
วางสายงานแบบสายเลือด คือการส่งต่อตรง
โดยรับแต้ม 30 ชั้น ชั้นละ 10 Point (Rollup)
จากการที่คนใหม่ ซื้อสินค้าพาร์ทเนอร์ หมวดช่วยเหลือสังคม 3000 PV หากครบ
1 ปี มีการซื้ออีกครั้ง (ต่ออายุ) ก็จะมีรายได้เกิดขึ้นอีกครั้ง
8.)แต้มจากการกินใช้ในระบบ
วางสายเลือด คือการส่งต่อตรง
รับแต้ม 30 ชั้น ชั้นละ 1 % (Rollup)จากแต้มที่เกิดจากการกินใช้ในระบบ
9.)เบี้ยกตัญญู (All Sale)
นำแต้ม 5% ของทุกคนมาให้ผู้ขึ้นตำแหน่ง
ตำแหน่งสูง ลงมาหารตำแหน่งที่ต่ำกว่าทุกตำแหน่ง

การรักษายอดและการคืนสิทธิ์

 • ต้องรักษายอดโดยการใช้จ่ายในระบบขั้นต่ำ
  เดือนละ 1,000 บาท

 • เดือนแรกที่เป็น Exclusive Member
  ยกเว้นการรักษายอด

 • การรักษายอดเดือนปัจจุบัน  มีผลกับการคำนวนเดือนหน้า

กรณีลืมรักษายอดระบบจะไม่คำนวณ
หากต้องการให้ระบบคำนวณตามปรกติ
ต้องทำการคืนสิทธิ์
โดยใช้จ่ายในระบบให้ครบ 3,000 บาท ในบิลเดียว

หลังเที่ยงคืนวันที่คืนสิทธิ์
ระบบจะคำนวณให้ตามปรกติ
-1000.- บาทแรก เป็นการรักษาสิทธิ์ของเดือนถัดไป คือเดือนเมษายน
-2000.- เป็นการขอคืนสิทธิ์ย้อนหลัง ของเดือนมีนาคม